понедељак, 15 мај 2017

BIOS THEORETIKOS IX: Маја Симовић, Стратегије читања постмодерног романа

Поштовани пријатељи

срдачно вас позивамо

на девету трибину BIOS THEORETIKOS

 

Маја Симовић

Стратегије читања постмодерног романа

(Атлас описан небом, Горан Петровић)

 

Петак, 19. мај 2017. у 19.00 часова

Књижара Матице српске, Римски трг 50/1

 

Биографија

Маја Симовић − рођена у Бару 30. јануара1990. године. Дипломирала на Филозофском факултету у Никшићу, на Студијском програму за српски језик и јужнословенске књижевности. Магистранд је на Филолошком факултету Никшић, смјер: Наука о књижевности. Учесник је бројних књижевних промоција и трибина. Радове објављује у књижевној периодици. Живи у Бару, гдје је запослена у ОШ „Југославија“.

Резиме

Једно од важних обиљежја постмодерне поетике јесте преиспитивање традиционалне, фиксне методе читања. Роман Атлас описан небом Горана Петровића кроз деконструисање неких основних поступака и конвенција стварања романа успијева да нас изненади као читаоце, иако смо готово навикли и постали свјесни потенцијалних замки и опасносити постмодерног читања. Читалац у Атласу увиђа да је граница између текста као фиктивног универзума и њега не нарушена, већ проширена (МекХејл) управо могућношћу читаоца да дати текст у процесу читања уобличава (даје смисао и значење).

Међутим, то неочекивано присуство читаоца у постмодерним дјелима носи са собом извјесну опасност – иако је свјестан да је дио језичког конструкта, исти тај конструкт може дестабилисати јер процес таквог, новог читања, узнемирује устаљене књижевне конвенције, попут оне о аутотеличној, монолошкој природи ријечи Аутора. Испитујући и проблематизујући амбивалентан однос стварности и фикције, метафикцијски аспекти у овом роману указују и на разигран и обновљен однос фигура аутора и читаоца.

Горан Петровић у роману Атлас описан небом спроводи управо таква поетолошка истраживања кроз метафикцијске релације према самом тексту, стварности, аутору или читаоцу. Посљедица је свакако стварање једне сасвим нове поетике читања која не поставља само питања како се снаћи у једном ризомском моделу читања које захтијева постмодерно дјело, већ како се диверсификовала и промијенила сама природа књижевности и књижевног. Атлас описан небом нас тиме наводи, не само да креативно и критички промишљамо о дјелу које нам је у рукама, већ и о цјелокупној традицији читања и причања прича.

***

Интердисциплинарна трибина под називом BIOS THEORETIKOS (ур. Радомир Радевић и Милорад Дурутовић) посвећена је афирмацији младих научника из друштвених, хуманистичких и природних наука.

Трибина је интерактивног карактера, па су учесници обавезни да недјељу дана прије одржавања Трибине доставе биографију, резиме и/или радни материјал, како би се публика благовремено упознала са предметом излагања, те припремила за дискусију која слиједи након излагања.

ДОБРО ДОШЛИ!

 

Ви сте овде: Home Вијести BIOS THEORETIKOS IX: Маја Симовић, Стратегије читања постмодерног романа