петак, 19 мај 2017

Други међународни научни скуп Српско језичко и књижевно насљеђе на простору данашње Црне Горе. Српски језик и књижевност данас

У организацији Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори, Матице српске из Новог Сада и Матице српске из Републике Српске од 26. до 28. маја у Подгорици (хотел „Никић“) биће одржан Други међународни научни скуп Српско језичко и књижевно насљеђе на простору данашње Црне Горе. Српски језик и књижевност данас.

Скуп окупља преко седамдесет еминентних стручњака из више европских земаља са славистичких и србистичких катедри и научних институција.

Реферати везани за српско језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе усмјерени су на испитивање споменичке грађе писане старословенским језиком (палеографске, ортографске, језичке и текстолошке карактеристике), као и изучавање споменичке грађе писане српским народним (старосрпским) језиком (палеографске, ортографске, језичке и текстолошке карактеристике. С друге стране, реферати везани за испитивање језичке синхроније везани су за испитивање језичке и језичко-стилске карактеристике књижевног стваралаштва након реформе Вука Стефановића Караџића. Однос књижевног језика и дијалекта. Статус српског језика данас (етнолингвистички, лингвокултуролошки, социолингвистички аспект).

Реферати везани за изучавање српског књижевног насљеђа на простору данашње Црне Горе везани су за испитвање књижевноисторијских токова, епоха; изучавање умјетничких поступака. Посебно је заступљена тематика везана за стваралаштво Петра II Петровића Његоша, док се савремена српска књижевност, судећи по називима реферата, сагледава из контекста испитивања њених доминантних жанрова, као и поетика српских аутора, како из Црне Горе, тако и са ширег културног простора.

Имајући у виду предочени карактер скупа (реноме учесника, научну и тематску разноврсност), организовање скупа несумсњиво ће пружити снажан допринос афирмисању српске језичке и књижевне баштине како у окружењу, тако и у европским оквирима.

Радови изложени на предстојећем Скупу биће сабрани у Зборнику и објављени током наредне године. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Проф. др Јелица Стојановић, Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, предсједник

Проф. др Јасмина Грковић-Мејџор, Матица српска у Новом Саду

Проф. др Младен Шукало, Матица српска – Друштво чланова у Републици Српској

Ви сте овде: Home Вијести Актуелно Други међународни научни скуп Српско језичко и књижевно насљеђе на простору данашње Црне Горе. Српски језик и књижевност данас