петак, 10 март 2017

ПРЕДАВАЊА ПРОФЕСОРKИ СА ФИЛОЛОШKОГ ФАKУЛТЕТА У БЕОГРАДУ О СЕМАНТИЦИ И ПРАГМАТИЦИ

ПРЕДАВАЊА ПРОФЕСОРKИ СА ФИЛОЛОШKОГ ФАKУЛТЕТА У БЕОГРАДУ О СЕМАНТИЦИ И ПРАГМАТИЦИ

Студијски програм за српски језик и јужнословенске књижевности, у сарадњи са Матицом српском – Друштвом чланова у Црној Гори и под покровитељством Амбасаде Републике Србије, организовао је гостовање професорки Kатарине Расулић и Иване Трбојевић Милошевић са Kатедре за англистику Филолошког Факултета Универзитета у Београду. Оне су одржале предавања на нашем факултету посвећена прагматици и сематици.

Повод за гостовање биле су недавно објављене књиге Exploring Semantic Relations проф. Расулић и Поруке неизреченог: кључеви семантичке анализе проф. Трбојевић Милошевић. Проф. Расулић објављује радове из прагматике, когнитивне лингвистике, ауторка је књиге Језик и просторно искуство: концептуализација вертикалне димензије у енглеском и српскохрватском језику (2004). Kоауторка је ТВ емисије „Двоугао“. Радови проф. Трбојевић Милошевић баве се семантиком, контрастивном анализом, а она је ауторка књиге Модалност, суд, исказ: епистемичка модалност у енглеском и српском језику, 2004.

У предавању „Путеви значења у језику“, проф. Расулић говорила је о проширивању значења ријечи и језичких израза у комуникацији. На лексичком нивоу, у први план су стављени механизми полисемије. Између осталог, појмовне метафоре и метонимије имају велики значај. И сам израз „значење у језику“ јесте метафора која суштински обиљежава наше разумијевање језика и комуникације. Она имплицира да је значење опредмећено и почива у ријечима, независно од учесника у комуникацији. Тиме занемарује човјекову способност да реконструише мисаоне обрасце на основу језичких сигнала, што чини основу комуникације. Такву семантичку анализу, истакла је проф. Расулић, могуће је примијенити у многим сферама, од тумачења умјетничких текстова до стварања вјештачке интелигенције. Проф. Трбојевић Милошевић је у предавању „Путеви значења у комуникацији“ нагласак је ставила на прагматички аспект. Мора се посматрати непосредни ситуациони контекст, при чему прагматику занима тумачење неизреченог а намјераваног значења. Ту су стално присутни односи моћи и ауторитета. Интеркултурална прагматика нуди социо-когнитивни приступ, интерпретацију „говорниковог значења“ и слушаочевог тумачења. Посебну пажњу проф. Трбојевић Милошевић посветила је теоријама учтивости, унутар које теорији образа, који се дефинише као настојање да у друштвеним интеракцијама одржимо позитивну друштвену вриједност. Образ има позитивну (интегративну) страну, потребу за прихватањем и допадањем, и негативну (индивидуалистичку) страну, нашу потребу за независношћу. Оба предавања била су за бројним примјерима из различитих сфера, а након предавања развиле су се расправе у којима су учествовали професори и студенти са Филолошког факултета. Модератор је био проф. Горан Радоњић.

Ви сте овде: Home Дешавања Научни садржај ПРЕДАВАЊА ПРОФЕСОРKИ СА ФИЛОЛОШKОГ ФАKУЛТЕТА У БЕОГРАДУ О СЕМАНТИЦИ И ПРАГМАТИЦИ