понедељак, 14 новембар 2016

Проф. Милана Гајовић: Мотиви маште и приче/причања у романима „Момо“ и „Бескрајна прича“ Михаила Ендеа (BIOS THEORETIKOS III)

У Књижари Матице српске 14. новембра 2016. одржана по реду трећа Интердисциплинарна трибина BIOS THEORETIKOS. Гост Трибине била је професорка српског језика и књижевности Милана Гајовић, која је говорила о мотивима маште и приче/причања у романима Михаила Ендеа.

Проф. Гајовић указује на двојак статус Енедеових романа за дјецу (Момо и Бескрајна прича), будући да су они истовремено омиљена литература и за дјецу, и за одрасле, чиме се у најмању руку релативизује сама могућност да се дјела књижевности могу класификовати према критеријуму узраста читалаца.

Сам писац није дозвољавао да га називају дјечијим писцем, већ је говорио да пише за све узрасте, наглашава Гајовић, додајући како се у Ендеовим романима покрећу „суштинска питања о човјеку, о његовом идентитету, његовој потреби за самоостваривањем и аутентичношћу. Енде омогућава развитак естетског укуса, дјецу мотивише на постепено промоишљање о суштинским питањима“.

У романима овог њемачког писца наглашава се аспект пучности, али не на баналан начин: као пуко моралисање, већ естетским обликовањем етичких ставова. „Писац у оба романа апострофира питање маште, и то не само код дјетета, већ и код одраслог човјека, гдје постојање маште онемогућава постојање отуђености и неслободе. Машта јесте фактор који може помоћи да се освијесте и ослободе, изиђу на површину суштинске људске вриједности које могу стати на црту и отуђењу, па чак и смртности.“  Односно, како закључује проф. Гајовић, „машта је та која спасава аутентично људско постојање и вријеме, а која се можда најбоље очитује кроз слободну (и измаштану) дјечију игру“.

 

Ви сте овде: Home Дешавања Научни садржај Проф. Милана Гајовић: Мотиви маште и приче/причања у романима „Момо“ и „Бескрајна прича“ Михаила Ендеа (BIOS THEORETIKOS III)