петак, 21 јул 2017
  • Одјељење за српски језик и књижевност

Миодраг Јовановић: Дурмиторски говори

Ознаке: 217 стр., броширано, 24 cm

Опис: Књига проф. др Миодрага Јовановића Дурмиторски говори садржи сљедећа поглавља: Ускочки говор у истраживањима Милије Станића; Говор Пиве и Дробњака у истраживањима Јована Вуковића; Вокалске групе на крају ријечи; Сонанти; Африкате; Плозиви; Сугласник х; Акценатски и вокалски систем говора на тромеђи Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине; Прелазна ускочко-горњоморачка говорна зона, Секвенце сј, зј у црногорским и другим ијекавским говорима. Проблеми који су предмет појединачних поглавља међусобно су повезани тематиком и садржином, а цјелином их чини то што се односе на један од важних простора источнохерцеговачког дијалекта. Радовима су обухваћени значајни дијалектолошки проблеми из говора са подручја Дурмитора, који заузимају централно мјесто међу новоштокавским говорима, тако да су веома значајни и за дијалектологију и за нормативистику српског језика. Говори овог подручја представљају битан сегмент у нормирању српског језика, јер су преци Стефановића Караџића одселили са ових, источнохерцеговачких простора.

Из рецензије проф. др Јелице Стојановић

Ви сте овде: Home Издавачки центар Издања Матице српске Миодраг Јовановић: Дурмиторски говори