уторак, 12 септембар 2017
  • Посебна издања, књ. 8

Милан Кнежевић: Дневник ситних грехова

Ознаке: 109 стр., броширано, 24 cm

Опис: Књига пјесама Дневник ситних грешака функционише као јединствена смисаона цјелина, организована у шест циклуса. Како сугерише и сам назив књиге, Кнежевић свој текст профилише као својеврсни дневник читања који, с једне стране, функционише као интертекстуални дијалог с књижевном традицијом и историографијом, док с друге стране доноси цитатну полемику с најразноврснијим друштвеним и егзистенцијалним модалитетима савременог доба.

Ви сте овде: Home Издавачки центар Издања Матице српске Милан Кнежевић: Дневник ситних грехова