Радно вријеме: 9.00−21.00, радним данима; суботом: 9.00−15.00 h

Римски трг 50/1

Подгорица, Црна Гора.

ОДНОСИ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ 1851−1860.

Књига Односи Србије и Црне Горе1851−1860, аутора Катарине Тодоровић, објављена у издању Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори.

Књига је штампана као једанаеста по реду у оквиру Одјељења за историјске науке.

Односима Србије и Црне Горе у периоду од 1851. До 1860. године није посвећена већа пажња у досадашњој историографији, а сам значај посматраног периода захтева његову обраду у једној посебној студији. У томе лежи највећи значај овог рада. Ауторка је покушала да србијанско-црногорске односе у посматраном периоду сагледа из више углова и повеже их у једну целину. На тај начин смо добили слику не само политичких односа између Србије и Црне Горе, већ и приказ културних веза, али и веома важних миграционих кретања.

(Др Данко Леовац)

Књига Катарине Тодоровић базирана је на релевантној литератури и архивској грађи црногорске и србијанске провинијенције. Посебно је значајно што је косристила, у науци недовољно познату, а изузетно важну збирку Драгослава Страњковића, похрањену у Архиву Србије.

(др Милош Јагодић)

Катарина Тодоровић је рођена 1992. године у Никшићу. Основну школу завршава у родном граду, а Пету београдску гимназију и студије историје на Филозофском факултету у Београду. Мастер студије историје, на матичном факултету, завршила је 2017. године. Предмет интерењовања су јој теме из историје српског народа у 19. и почетком 20. вијека. Члан је међународног Удружења православних научника, са центром у Вороњежу, у Русији. Монографија Односи Србије и Црне Горе (1851−1860) је њена прва објављена књига.

Штампање ове књиге помогло је Министарство културе и информисања Републике Србије