Радно вријеме: 10.00−17.00, радним данима

Булевар Станка Драгојевића бб

Подгорица, Црна Гора.

Документа

Документа

Статут Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори

На основу члана 12. и 49. Закона о невладиним организацијама (Сл. Лист Црне Горе бр. 39/11 од 22. 07. 2011) и члана 20. Статута Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори, Скупштина Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори, на сједници одржаној 14. 7. 2012. године, у Подгорици, усвојила је Статут Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори, а на Сједници одржаној 11.03.2017. усвојене су допуне и измјене Статута

Оснивачки акт Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори