Радно вријеме: 9.00−21.00, радним данима; суботом: 9.00−15.00 h

Римски трг 50/1

Подгорица, Црна Гора.

Новости

Новости

Никшић, 3. фебруар 2018. Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори у сарадњи Друштвом црногорско-руског пријатељства „Св. Георгије“ организовала предавање проф. др Часлава Копривице, који је говорио на тему Империјални свјето-назор у временском луку. Профеора је никшићкој публици представио, и увод у његово предавање направио проф. др Микоња Кнежевић. Овдје издвајамо резиме излагања професора Копривице. Зашто говорити о империји у Црној Гори, Никшићу, данас? За то постоји неколико разлога. Он [...]

У организацији Центра за хеленске студије – Подгорица и Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори, проф. др Часлав Копривица одржао предавање под називом Кοινωνία καὶ μυθο-λογία. О антрополошким и духовноповијесним претпоставкама бића заједнице у грчкој старини. Предавање је одржано у Књижари Матице српске. Досадашњи научни рад професора Часлава Копривице представио је проф. др Микоња Кнежевић. Овдје издвајам резиме излагања проф. Копривице. Аристотел је у Никомаховој етици (1098a3–5) каже да [...]

Књига „Златни човјек: приче испред сеоске продавнице“ (Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори), аутора Јанка Јелића, добитник је награде за најбољу књигу сатире на српском језику „Радоје Домановић“. Награда је додијељена и Милану Р. Симићу за књигу афоризама „Жуљ на жуљ“, као и Јеремији Лазаревићу за књигу поезије „Филозофија“. Одлуку је донио жири у саставу: Радомир Андрић (предсједник), Милован Витезовић, Петар Жебељан, Слађана Митровић, Радослав Тилгер, Александар Чотрић и Бојан Љубенов [...]

јануар 2018. / Bios Theoretikos XI Гост једанаесте Интердисциплинарне трибине Bios Theoretikos био је Иван Шупић, перспективни физичар, рођен у Плужинама који који је тренутно докторанд на Институту фотоничких наука у Барселони у групи за Kвантну теорију информација. Шупић је у Књижари Матице српске излагао на тему „Случајност“ у савременој физици, а бројност публике која се одазвала доказ је да уредници у правилно усмјеравају трибину популаришући младе научнике из свих области природних и друшт [...]

јануар 2017. године ПРОМОВИСАНА КЊИГА ЊЕГОШ И ИСИХАЗАМ Kњига „Његош и исихазам” проф. др Микоње Kнежевића, промовисана је пред бројном публиком у просторијама књижаре Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори, у Подгорици. О књизи су говорили проф. др Борис Брајовић, доц. др Душан Kрцуновић и проф. др Синиша Јелушић,  као и аутор проф. др Микоња Kнежевић. Водитељ програма био је мр Милорад Дурутовић. „Да парафразирам Хелдерлина који је написао Христе, сувише ми је стало до тебе, па да ставим [...]

Министар спољних послова и први потпредсједник Владе Републике Србије господин Ивица Дачић, у пратњи амбасадора Србије у Црној Гори др Зорана Бингулца, посјетио је Матицу српску – Друштво чланова у Црној Гори. Господин Дачић се на састанку са проф. др Јелицом Стојановић, предсједником Матице српске – Друштава  чланова у Црној Гори, и члановима предсједништва Матице, упознао са досадашњим радом, као и даљим плановима. Министар Дачић је поздравио досадашње резултате, те најавио подршку за даље акт [...]

новембар 2017. Сту­диј­ски про­грам за срп­ски је­зик и јужнословенске књижевности ник­шић­ког Фи­ло­ло­шког фа­кул­те­та, Ам­ба­са­да Ср­би­је и Ма­ти­ца срп­ска – Дру­штво чла­но­ва у Цр­ној Го­ри, ор­га­ни­зо­ва­ли су ве­че са проф. др Јо­ва­ном Де­ли­ћем у књи­жа­ри Ма­ти­це у Под­го­ри­ци. Де­лић је го­во­рио о Ми­лу­ти­ну Бо­ји­ћу, Ву­ку Kа­ра­џи­ћу, Ње­го­шу, про­јек­ти­ма на ко­ји­ма је ра­дио, али и онима ко­ји га тек че­ка­ју, све кроз раз­го­вор ко­ји је во­дио доц. др Го­ран Ра­до­њи [...]

13. новембар 2017. Дан Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори, 13. новембар, обиљежен је свечаним програмом и предавањем проф. др Милоша Kовића у препуној сали KМС у Подгорици. На Скупштини Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори, одржаној у марту ове године, једногласно је усвојен предлог да Дан Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори буде 13. новембар, дан рођења Петра II Петровића Његоша, првог члана Матице српске са простора данашње Црне Горе. На самом почетку обратила се про [...]

новембар 2017.   Kњига „Праху оца поезије“ академика Матије Бећковића, промовисана је пред бројном публиком у Књижари Матице српске, у Подгорици, а у оквиру манифестације Дани Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори. О књизи је говорио књижевник Драган Лакићевић, главни и одговорни уредник Српске књижеве задруге, док је програм водио мр Милорад Дурутовић. - Матија Бећковић, наш савремени пјесник, највећи међу живима, написао је своју посвету Петру Другом Петровићу Његошу. Та посвета им [...]

новембар 2017., Филолошки факултет Никшић Про­фе­сор док­тор Алек­сан­дар Ми­ла­но­вић одр­жао је пре­да­ва­ње под на­зи­вом „По­глед на 1847. го­ди­ну из дру­га­чи­јег угла” у све­ча­ној са­ли Фи­ло­ло­шког фа­кул­те­та у Ник­ши­ћу. Пре­да­ва­ње је ор­га­ни­зо­ва­но у скло­пу Да­на Ма­ти­це срп­ске – Дру­штва чла­но­ва у Цр­ној Го­ри. Ор­га­ни­за­то­ри су, осим Ма­ти­це, и Сту­диј­ски про­грам за срп­ски је­зик и ју­жно­сло­вен­ске књи­жев­но­сти Фи­ло­ло­шког фа­кул­те­та у Ник­ши­ћу и Ам­ба­с [...]