Радно вријеме: 10.00−17.00, радним данима

Булевар Станка Драгојевића бб

Подгорица, Црна Гора.

СТЕФАН МИТРОВ ЉУБИША У СВОМ И У НАШЕМ ВРЕМЕНУ

Предавање

Манифестација Дани Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори наставља се у уторак, 8. новембра, када ће у подгоричкој књижари Матице српске, с почетком у 19 часова, проф. др Лидија Томић одржати предавање Стефан Митров Љубиша у свом и у нашем времену.

Одломке из Љубишиног дјела читаће студенти српског језика и књижевности: Марија Марковић, Дијана Филиповић и Лука Спасојевић.

Програм води Бојана Пејовић

Добро дошли!

*Лидија Томић редовни је професор на Универзитету Црне Горе.

На Студијском програму за српски језик и јужнословенске књижевности предаје предмете: Српска средњовјековна књижевност и јужнословенски контекст, Српска књижевност друге пословне двадесетог вијека и јужнословенски контекст, Поетика књижевног дјела Андрића и Црњанског, Поетика књижевног дјела Борислава Пекића, Савремена српска драма и јужнословенски контекст, Фантастика у српској књижевности и јужнословенски контекст, Савремена српска књжевност и јужнословенски контекст, Поетички системи у српској књижевности.

У периоду од 1987. до 1990. године радила је у Француској као лектор за српскохрватски језик на Филолошком факултету Универзитета у Бордоу.

Руководилац је Студијског програма за српски језик и јужнословенске књижевности Филозофског, односно Филолошког факултета у Никшићу од 2002. до 2006. и од 2011. године до сада.

Објавила је велики број научних и стручних радова. За књигу Пут у свијет прозе (2010) добила је награду Златни пеликан (2013). Недавно је изашла из штампе њена књига Књижевни простори – анализе и тумачења.