Радно вријеме: 10.00−17.00, радним данима

Булевар Станка Драгојевића бб

Подгорица, Црна Гора.

Проф. др Драго Перовић

Филозофски факултет – Никшић

Проф. др Драго Перовић рођен је 8. јануара 1970. године у Никшићу. Професор је на Филозофском факултету у Никшићу, гдје предаје више предмета: Филозофски појмови и проблеми, Филозофске дисциплине, Историја класичне њемачке филозофије и Историја филозофије XIX-ог вијека. Гостујући je предавач на Академији ликовних умјетности у Требињу (Основни естетички појмови, Семиотика иконе).

Магистарски рад: Вријеме и повијесност (Хајдегерово рано разумијевање времена)“, Филозофски факултет у Београду (18. јануар 1999).

Докторски рад: „Хајдегер и Левинас: Онтолошка и етичка диференција и питање људске заједнице“, Филозофски факултет у Београду (18. јануар 2006).

Уреднички рад: Образник Голија Луча: часопис за философију и социологију, XVIII (2001) – XIX (2002), Никшић.

Важнији радови: ― Левинас versus Хајдегер, Јасен, Београд 2006; ― „Исходиште и могућности Хајдегерове егзистенцијално онтолошке критике Хегеловог разумијевања времена“, у: Луча: Часопис за философију и социологију, Никшић,   XVII, 1/2 (2000) 88-149; ― „Bibliographia Levinasiana“, у: Луча: Часопис за философију и социологију Никшић, XVIII (2001) –  XIX (2002) 214–303; ― „Problem der Transzendenz bei Heidegger und Levinas“, у:Philotheos: International Journal for Philosophy and Theology 7 (2007); ― „Хегелов онто-логички почетак мишљења“, у: Луча: часопис за философију и теорију друштва и културе, 1/2 (2010), 53–69. ― „Увијек-већ-Бесконачно-у-мени“, у: Левинас, Е., Кад Бог упада у мишљење, Требиње 2008,  I – XX; ― „Lice ranjivosti. Hegel i Levinas: do gole kože“, u: Dijalog: Časopis za filozofiju i društvenu teoriju Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 3–4 (2011), 53–65.