Радно вријеме: 10.00−17.00, радним данима

Булевар Станка Драгојевића бб

Подгорица, Црна Гора.

Доц. др Душан Крцуновић

Филозофски факултет, Никшић

Душан Крцуновић рођен је  3. марта 1969. године у Никшићу. Студије философије на Одсјеку за философију и социологију на Филозофском факултету у Никшићу завршио je 1996. По завршеним студијама радио је као новинар у локалном медију „РТВ Никшић“. Почетком 1998, након одрађеног приправничког стажа, одлази из новинарства и уписује постдипломске студије на Одјељењу за филозофију Филозофског факултета у Београду. Од октобра 1998. године ангажован је као сарадник на Одсјеку за философију Филозофског факултета у Никшићу.  Од новембра 2001. до априла 2002. у оквиру стипендијског програма „Еразмо“ боравио је у Патри (Грчка) у циљу учења новогрчког језика и припреме магистарског рада. Магистарску тезу: „Ерос и индивидуација: Платонова филозофија као антитрагедија“ одбранио је у октобру 2004. године. Докторску дисертацију: „Проблем стварања у Платоновом Тимеју и Шестодневу Василија Великог“ одбранио је у децембру 2009. године. На Студијском програму за философију Филозофског факултета у Никшићу тренутно је ангажован као асистент за три дисциплине: „Историја филозофије од Талеса до Платона“ – „Историја философије од Аристотела до Боетија“ (I и II семестар), „Историја византијске философије од IV-VIII вијека“ – „Историја византијске философије од VIII-XIV вијека (III и IV семестар) и „Историја средњовјековне и ренесансне философије“ – „Историја нововјековне философије“ (III и IV семестар). Ожењен је, отац троје дјеце.

Библиографију доц. др Душана Ковачевића можете преузети у PDF документу.