Радно вријеме: 9.00−21.00, радним данима; суботом: 9.00−15.00 h

Римски трг 50/1

Подгорица, Црна Гора.

Др Бојан Д. Мандић

Стоматолошки факултет – Београд

Рођен: 11.11.1954. године у Дубровнику

Редовни члан   МАТИЦЕ СРПСКЕ

Стоматолошки факултет: завршио 15. 01. 1980. у Београду.

Магистрирао: 23.11.1988. у Загребу са темом „Дисфункција темпоромандибуларних зглобова у популацији 19 до 29“.

Докторирао: 28.12.2005. у Београду са темом „Процена вредности миоартеријалног режња платизме у примарној реконструкцији пода уста“.

Специјалиста максилофацијалне хирургије: од 23. 12. 1988. године

Стручна усавршавања: у Француској, Енглеској, Немачкој, Шведској и Италији.

Звање примаријуса: добио 1995. године.

Биран за асистента на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду на предмету Максилофацијална хирургија: 01. 04. 1999. године

Биран за доцента на Факултету за менаџмент у спорту за ужу област Медицина у спорту:  15. 09. 2009. године.

Биран за ванредног професора на Медицинском факултету, American NorthWest University за ужу област Општа хирургија и Етика 01. 10. 2014.године.

Усавршавање у области акупунктуре 1981. године.

Усавршавање из спортске медицине – сертификат European Center for Peace and Development of the University for Peace при Уједињеним нацијама 1998. године.

Носилац ЗЛАТНЕ ЗНАЧКЕ Црвеног крста Србије

Стални судски вештак  за максилофацијалну хирургију и акупунктуру од 2006 године.

Дипломирани виши тренер за џудо: од 1991. године.

Носилац појаса 6. ДАН  ИЈФ.

Аутор монографија:

1. Дисфункција темпоромандибуларних зглобова код младих

2. Рак у усној шупљини

Коаутор уџбеника:

1. Трансдентални титан имплантати

2. Превентивна стоматолошка заштита становника Србије

По позиву:

            1. Oral Oncology Vol. VII (2001)

            2. Oral Oncology Vol. VIII (2002)

            3. Oral Oncology Vol. IX (2004)

            4. Oral Oncology Vol. X (2005)

            5. Oral Oncology Vol. XI (2007)

            6. Oral Oncology Vol. XII (2008)

Аутор заштићеног патента:

 • Универзални трансдентални титан имплантат сец. Мандић – UTTI

Коаутор заштићених патената:

 • Трансдентални титан имплантат сец. Перовић – Мандић – TTI
 • Вештачка пљувачка Bomasal

Решењем Министра за науку и технолошки развој Србије уписан у регистар иновационе делатности Министарства за науку и технолошки развој Србије као субјект иновационе делатности – иноватор под ознаком RFL110/2009

Пројекат:       

1) Носилац пројекта иновационе активности Министарства за науку и технолошки развој под именом: „Израда трансденталног титан имплантата са навртком (прототип од челика)“, евиденциони број уговора: 391-00-00028/2009-02-RFL-IA/14 od 19.05.2010.

2) Носилац пројекта иновационе активности Министарства за науку и технолошки развој под именом: „Израда две врсте еносеалних мини имплантата (прототипови од челика) за безубе предње делове горње и доњевилице“, евиденциони број уговора: 451-03-2372/RFL-IA/24 од 08. 06. 2012.

Оснивач и главни и одговорни уредник часописа „Стоматологија данас“ од 1992. до 1994. године.

Оснивач Центра за имплантологију Стоматолошког факултета 1994. године.

Члан: 

 • FDI (Међународно удружење стоматолога)
 • EACMS (Европско удружење за краниомаксилофацијалну хирургију )
 • ICMFS (Интернационални колеџ за максилофацијалну хирургију)
 • Удружења за максилофацијалну хирургију Србије и Црне Горе
 • Удружења имплантолога Србије и Црне Горе
 • IAP (Интернационална академија за пародонтологију)
 1. Активан учесник многих стручних скупова са преко 200 објављених стручних и научних радова.
 2. Носилац ЗЛАТНЕ ЗНАЧКЕ Црвеног крста Србије
 3. Председник Милосрдног друштва „Свети Василије Острошки“ основаног 1934. године.
 4. Језици: француски и енглески.
 5. Оснивач и тренер петоструког екипног првака Југославије у џудо-у и самбо-у.
 6. Тренер појединачних светских и европских првака у џудо-у и самбо-у.
 7. Селектор џудо репрезентације Југославије: од 1989. до 1993. године.
 8. Активан учесник Олимпијских игара у Барселони 1992. године.
 9. Председник здравствене комисије Џудо савеза СЦГ.
 10. Аутор књиге: „Џудо за све узрасте“.
 11. Свира клавир и гитару.

Радна биографија:       

 1. Медицински центар Никшић 1980–1991. године
 2. ИЦН Галеника, Београд, Земун 1992–1994.године
 3. Клиника за максилофацијалну хирургију, Стоматолошки факултет, Универзитет у Београду од 1995. год.

Референтни радови  у часописима са SCI листе у области максилофацијалне хирургије:

1.      Mandić BD, Vulović MD, Beloica D, Janjanin MM Program structure for prevention and early detection of oral carcinoma in Serbia Hong Kong Congress Abstracts, International Dental Journal, Vol 45, N5, Oct 1995

2.      Mandić BD Adenoid cystic carcinoma of salivary glands Journal of Craniomaxillofacial Surgery, Vol 30, Suppl 1, September 2002 XVI Congress of the EACMS 3–7 Sept. 2002

3.      Mandić BD Two tumors in paroti salivary gland Journal of EACMS, Vol 30, Suppl 1, Sept 2002 XVI Congress of the EACMS 3–7 Sept. 2002

4.      Mandić BD, Petrović M Complications of lower jaw fractures treatment Journal of EACMS Vol 30, Suppl 1, Sept 2002 XVI Congress of the EACMS 3–7 Sept. 2002

 5.      Mandić B Surgical treatment of patients with osteopetrosis International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Vol 32, Suppl 1, April 2003

 6.      Mandić BD, Petrović M Squamous cell carcinoma of the skin in the head and neck region International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Vol 32, Suppl 1, April 2003

 7.   Petrović M, Mandić BD Skin tumors of the auriculae.   International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Vol 32, Suppl 1, April 2003

 8.   Mandić B. Implantation – method of choice in treating the fractures of tooth root in the middle       third Mediterranean Dental Implant Congress 2002, Corfu, Greece, June 19-23, 2002  www.monduzzi.com/proceedings/moreinfo/20020619.htm

 9.   Todorović T, Dožić I, Mandić B, Marjanović M Antioksidativna uloga pljuvačke u očuvanju zdravlja usta Vojnosanitetski pregled 2005, Vol 62, Br 7–8, Str 575–9

 10.  Jovanović S, Gajić I, Mandić J, Mandić B Navike, stavovi i ponašanja osoba s psihijatrijskim oboljenjima u odnosu na zdravlje       usta i zuba. Srp Arh Cel Lek. 2010;138(3–4):136–42

11. Jovanović S, Gajić I, Mandić B, Mandić J, Radivojević V Oralne promene osoba sa psihijatrijskim oboljenjima  Srp Arh Cel Lek. (u štampi, br. 129/9)

12. Sušić G, Stojanović R, Milić V, Boričić I, Mandić B, Milenković S. Juvenilni Sjogrenov syndrom-prikaz bolesnika Srp Arh Cel Lek.2013 Mar-Apr 141(3–4):228-231

13. Mandić BB, Lazić Z, Marković A, Mandić BD, Mandić MB, Đinić A, et al. Influence of postoperative low-level laser therapy on osseointegration of self-tapping  implants in the posterior maxilla. A 6-week split-mouth clinical study. Vojnosanit Pregl 2014; OnLine-First (00):75-75.