Радно вријеме: 10.00−17.00, радним данима

Булевар Станка Драгојевића бб

Подгорица, Црна Гора.

Др Драга Бојовић

Филозофски факултет у Никшићу

Др Драга Бојовић рођена је 24. новембра 1964. године у  селу Ђурђевића Тара, општина Пљевља. Основну школу похађала је у Ђурђевића Тари и Косаници а средњу у Пљевљима. Добитник је и дипломе Луча. Студије српскохрватског језика и југословенских књижевности на Одсјеку за српскохрватски језик и југословенске књижевности уписала је 1984. године, а завршила 16. новембра 1989, одбранивши дипломски рад на тему Говор Ђурђевића Таре.

Године 1989. уписала је постдипломске студије на Филолошком факултету у Београду, смјер Наука о језику, а завршила 17. фебруара 1999. године, одбранивши магистарски рад  под насловом: Конгруенција с(а) вишечланом напоредном субјекатском синтагмом у српском језику чиме је стекла академски назив магистар филолошких наука.

Докторску дисертацију под називом Говор Потарја одбранила је 12. новембра  2009. године на Филолошком факултету у Београду и стекла научни степен доктора филолошких наука. Рјешење о нострификацији потврде, тј. дипломе о стеченом академској титули издато је 4. фебруара 2010. од Министарства просвјете и науке Црне Горе.

Драга Бојовић је сарадник  за лингвистичку групу предмета на Студијском програму за српски језик и јужнословенсу књижевност (Старословенски језик, Историја српског језика, Акцентологија, Дијалектологија) и на Студијском програму за руски језик и књижевност (Старословенски језик 1) и предавач на Студијском програму за српски језик и јужнословенску књижевност на предмету Морфологија и творба ријечи српског језика. (У току је процедура за избор у звање доцента.)