Радно вријеме: 10.00−17.00, радним данима

Булевар Станка Драгојевића бб

Подгорица, Црна Гора.

Др Горан Ћеранић

Филозофски факултет у Никшићу

Горан Ћеранић рођен је 1. новембра 1975. године у Никшићу. Диплому професора социологије стекао је на Филозофском факултету у Никшићу 1999. године, гдје је 2005. године стекао и звање магистра социологије. Од 2001. године асистент је на Филозофском факултету у Никшићу, на Студијском програму за социологију.

Библиографија

1. Неолиберална економија и породица у постсоцијализму у ДРУШТВО-ПОРОДИЦА-ОМЛАДИНА, ЦРНОГОРСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕТНОСТИ , Подгорица, 2013
2. Социолошка анализа својинске трансформације у постсоцијалистичкој Црној Гори (1989-2000)(монографија), Филозофски факултет-Никшић, Институт за социологију и психологију, Никшић, 2011.
3. Истрживачка студија о природним, културним и туристичким карактеристикама прекограничног подручја на сјеверу Црне Горе и југу Босне и Херцеговине, Филозофски факултет-Никшић, Институт за социологију и психологију, Никшић, 2011
2. Феномен социјалне искљученост и карактер компететивности друштвеног система Црне Горе у ЦРНА ГОРА У XXИ СТОЉЕЋУ – У ЕРИ КОМПЕТИТИВНОСТИ, ЦРНОГОРСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕТНОСТИ, Подгорица, 2010.
3. Студија-истраживање о угроженим друштвеним групама, њиховом броју, класификицаији потрбама и тренутном стању пружања социјалних услуга понуђених у општинама Никшић и Бијело поље, Филозофски факултет-Никшић, Институт за социологију и психологију, Никшић, 2010.
4. Предузетничко искуство као основа предузетничког учења, Социолошка луча, часопис за социологију, социјалну антропологију, социјалну демографију и социјалну психологију, година ИИ – број 2, Никшић, 2008.
5. Социолошки приступ предузетништву, Социолошка луча, часопис за социологију, социјалну антропологију, социјалну демографију и социјалну психологију, година ИИ – број 1, Никшић, 2008
6. Предузетништво и социјални капитал, Социолошка луча, часопис за социологију, социјалну антропологију, социјалну демографију и социјалну психологију, година И – број 2, Никшић, 2007.
7. Социолошка анализа својинске трансформације у Црној Гори (1989 – 2000), Социолошка луча, часопис за социологију, социјалну антропологију, социјалну демографију и социјалну психологију, година И – број 1, Никшић, 2007.
8. Доминантна вриједносна оријентација у нашем друштву, Васпитање и образовање, часопис за педагошку теорију и праксу, Подгорица, 2007.

Пројекти

2004 Предавач у пројекту »Демократија и образовање« на Филозофском факултету у Никшићу
2006 Међународна љетња школа Антивари у Бару, Црна Гора, организована у сарадњи Филозофског факултета у Никшићу, Универзитета Црне Горе и Центра за женске студије и родна истраживања са Универзитета у Ослоу, Норвешка

2007 Омладински рад у заједници, Филозофски факултет у Никшићу и Факултет за педагогију и комуникацију, Универзитет Јонцопинг, Форум МНЕ

2008-2011 Типови модерних села у Црној Гори, Институт за социологију и психологију, Никшић

2010 Истраживање осјетљивих друштвених група у Никшићу и Бијелом Пољу, Институт за социологију и психологију у Никшићу

2010 Црна Гора у 21. вијеку, Ера компетититивности, Црногорска академија наука и умјетности

2010 Популација и индивидуалност у друштвеном систему технологије управљања, Црногорска академија наука и умјетности

2010 Истраживање националних паркова, Институт за социологију и психологију у Никшићу

2010 Демографски и популациони проблеми у Црној Гори, Друштво-породица-омладина, Црногорска академија наука и умјетности

2012 Компаративно социолошко истраживање својине и предузетништва у постсоцијалистичком периоду (Црна Гора – Русија), Институт засоциологију и психологију Филозофског факултета у Никшићу и Социолошки факултет МГУ, Ломоносов, Москва.