Радно вријеме: 10.00−17.00, радним данима

Булевар Станка Драгојевића бб

Подгорица, Црна Гора.

Др Раде Живаљевић

научни саветник на Математичком институту САНУ

Раде Живаљевић је рођен 12. октобра 1954. године у Сарајеву. Запослен је у Математичком институту САНУ од 1977. године, у звању научни саветник од 1995. године. Докторирао је 1983 (Универзитет у Београду) и 1985 (University of Wisconsin, Madison). Бави се алгебарском топологијом, алгебарском и тополошком комбинаториком и дискретном и рачунарском геометријом као и (у ранијем периоду) математичком логиком (нестандардном анализом).

Добитник je (заједно са С. Врећицом) Октобарске награде града Београда за науку (1995). Увршћен је у репрезентативни списак од четрдесет математичара представљених у интернет презентацији познатог MittagLefflerовог института у Стокхолму, поводом његове 90-годишњице (2006), http://www.mittag-leffler.se/?q=more_experiences.

Оснивач је (са В. Драговићем) Центра за динамичке системе, геометрију и комбинаторику (Математички институт САНУ). Кооснивач је семинара “Комбинаторика, геометрија, топологија, алгебра” (ЦГТА), који делује више од 25 година. Аутор је око 50 радова  у међународним журналима (укључујући и два поглавља у међународним монографијама). Неки од његових радова су међу најзапаженијим и најцитиранијим у подручјима којима припадају. Вероватно најзначајнији научни допринос су тзв. Циглер-Живаљевићеве формуле („Ziegler-Zivaljevic-Formeln“), које уводе непрекидне моделе хомотопске топологије у комбинаторну математику. „Ziegler-Zivaljevic-Formeln“ се помињу у званичном образложењу немачке националне научне фондације Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) као један од два  доприноса који Г. Циглера репрезентују (2001) као добитника Лајбницове награде, најпрестижнијег немачког признања за науку.

Детаљнији биографски приказ  се може наћи на адреси, http://www.rade-zivaljevic.appspot.com/