Радно вријеме: 10.00−17.00, радним данима

Булевар Станка Драгојевића бб

Подгорица, Црна Гора.

Мр Милорад Дурутовић

Професор српског језика и књижевности, Никшић

мр Милорад Дурутовић рођен је у Никшићу 10. маја 1984. године. Дипломирао је српски језик и књижевност на Филозофском факултету у Никшићу. Постдипломске студије завршава на Филолошком факултету у Никшићу 2016. године, одбранивши магистарски рад под називом „Поетика Миодрага Павловића од Млека искони (1962) до Светлих и тамних празника (1971)ˮ, чиме је стекао звање магистра књижевних наука. Сада је докторанд на Филозофском факултету у Косовској Митровици, смјер Компаративна књижевност.

Од 2010. до 2015. године радио као асистент у настави на Филозофском факултету у Никшићу, Студијски програм за српски језик и јужнословенске књижевности.

Један је од покретача и уредника Интердисциплинарнe трибинe BIOS THEORETIKOS, учесник више домаћих и међународних научних скупова и књижевних фестивала, аутор педесетак текстова из области књижевне критике, коаутор књиге Ја, Никола Тесла (Агапе: Београд, 2020).

Члан је Матице српске у Новом Саду; члан Извршног одбора од 2012. до 2021. године, а Одјељења за српски језик и књижевност Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори од њеног оснивања (2010); члан је УКЦГ-а од 2017. године; предсједник жирија за додјелу књижевних награда УКЦГ-а, за 2017. годину, а Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори за 2019/20/21. годину; учесник домаћих и међународних научних скупова; предавач на Љетњој школи српског језика за странце у Игалу 2019. године; едукатор на предмету Језик администрације (MONTENESOFT – Edukativni centar Podgorica; REopen Doors); сарадник на синопсису и учесник документарног серијала Света Гора – небески град (продукција Видео строј/РТС).

Добитник је Бранкове награде за дипломски рад „Споредно небо – поетска космогонија Васка Попеˮ (2010).