Радно вријеме: 10.00−17.00, радним данима

Булевар Станка Драгојевића бб

Подгорица, Црна Гора.

Проф. др Богољуб Шијаковић

Православни богословски факултет у Београду

Богољуб Шијаковић рођен је у Никшићу 6. августа 1955. године. Дипломирао је и магистрирао филозофију на Филозофском факултету у Београду, а докторску тезу из филозофије одбранио је 1989. године на Филозофском факултету у Сарајеву.

Редовни је професор на Православном богословском факултету Универзитета у Београду на предметима из области философије.

Од јесени 2000. до краја 2002. био је министар вјера у Влади СР Југославије, а од јула 2008. до марта 2011. министар вјера у Влади Републике Србије.

Објавио је књиге: Mythos, physis, psyche: Огледање у предсократовској „онтологији“ и „психологији“ (1991, 22002), Зоон политикон: Примјери из личне легитимације (1994), Хермесова крила (1994), Amicus Hermes: Aufsätze zur Hermeneutik der griechischen Philosophie (1996), Историја, Одговорност, Светост(1997), Критика балканистичког дискурса: Прилог феноменологији „другости“ Балкана (2000, 22001, 42009), Bibliographia Praesocratica: A Bibliographical Guide to the Studies of Early Greek Philosophy in its Religious and Scienific Contexts with an Introductory Bibliography on the Historiography of Philosophy (2001), Between God and Man: Essays in Greek and Christian Thought(2002), Пред лицем Другог: Фуга у огледима (2002), A Critique of Balkanistic Diskourse: Contibution to the Phenomenology of Balkan ’Otherness’ (2004), Огледање у контексту: О знању и вјери, предању и идентитету, цркви и држави (2009, 22011), La critique du discours balkanistique:  Contribution à la phénoménologie de l’ «altérité» des Balkans (2010), Универзитет и српска тологија: Историјски и просветни контекст оснивања Православног богословског факултета у Београду: Истраживања, документација, библиографија (2010, коаутор Александар Раковић), Брига за Жртву: Памћење Имена и Спомена Српске Жртве (2011), Библиографија часописа „Луча“ (1984-2005) (2011).

Поред тога, објавио је преко 260 студија, чланака, библиографија, рецензија и приказа у домаћој и страној периодици и зборницима на српском, њемачком, енглеском, француском, руском, италијанском, руском, италијанском, словеначком и бугарском. Приредио је већи број стручних тематских зборника.

Уредник је неколико стручних периодичких публикација: часописа за философију и социологију Луча (Никшић, од 1992. до 2006. главни и одговорни уреник), ревије Овдје (Подгорица, 1989-2003), Философских студија (Београд, 1991-1992), Богословља (Београд, од 2005), оснивач је и главни уредник међународног часописа Philotheos (International Journal for Philosophy and Theology, излази од 2001), као и периодичних публикација Библиографија српске теологије (од 2009) и Библиографија српске философије (од 2011), члан је (од 2004) међународне редакције Архива за средњовјековну философију и културу (Archiv für Mittelaltrelivhe Philosophie und Kultur); руководи пројектом „Српска теологија у двадесетом веку“ и уређује истоимени зборник (од 2007); ауторски је уредник философске библиотеке Aletheia (Никшић/Београд: Јасен). Објавио је неколике десетине превода стручних текстова са њемачког, енглеског, руског и грчког.