Радно вријеме: 10.00−17.00, радним данима

Булевар Станка Драгојевића бб

Подгорица, Црна Гора.

Проф. др Мило Ломпар

Филолошки факултет у Београду

Мило Ломпар је рођен 1962. године у Београду. Завршио је Групу за југословенске књижевности на Филолошком факултету у Београду, гдје предаје Српску књижевност XVIII и XIX века и Културну историју Срба.

Објављене књиге:

 • О завршетку романа (Смисао завршетка у роману „Друга књига Сеоба“ Милоша Црњанског), Рад,Београд, 1995. Друго допуњено издање: Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2008. – награда Станислав Винавер, 1995.
 • Модерна времена у прози Драгише Васића, Филп Вишњић, Београд, 1996.
 • Његош и модерна, Филп Вишњић, Београд, 1996.
 • Његош и модерна, Филп Вишњић, Београд, 1998. Друго поправљено издање: Нолит, Београд, 2008.
 • Црњански и Мефистофел (О скривеној фигури „Романа о Лондону“), Филип Фишњић, Београд, 2000. Друго, измењено издање: Нолит, Београд, 2007. – Награда Ђорђе Јовановић, 2000.
 • Аполонови путокази (Есеји о Црњанском), Службени лист, СЦГ, Београд, 2007. – Награда Лаза Костић, 2004.
 • Моралистички фрагменти, Народна књига, Београд, 2007. Друго, проширено издање: Нолит, Београд, 2009.
 • Негде на граници филозофије и литературе (О књижевној херменеутици Николе Милошевића), Службени гласник, Београд, 2009. – Награда Никола Милошевић.
 • О трагичком песнику (Његошеве песме), Албатрос плус, Београд, 2010.
 • Његошево песништво, СКЗ, Београд, 2010.
 • Дух самопорицања (прилог критици српске културне политике), Орфеус, Нови Сад, 2011. Друго, допуњено издање: Орфеус, Нови Сад, 2012. Треће, допуњено издање: Орфеус, Нови Сад, 2012.