Радно вријеме: 10.00−17.00, радним данима

Булевар Станка Драгојевића бб

Подгорица, Црна Гора.

Проф. др Миодраг Јовановић

Филозофски факултет у Никшићу

Миодраг Јовановић рођен је 3. августа 1962. године у Титограду. Основну школу завршио у Дрезги – Пипери, а средњу школу (прва два разреда тадашњег усмјереног образовања у Машинско-техничкој школи  „Иван Ускоковић“, а завршна два у Гимназији „Слободан Шкеровић“) у Титограду, са одличним успјехом. Студије српскохрватског језика и књижевности започео у јесен 1981. године на Одсјеку за српскохрватски језик и књижевност на Филозофском факултету у Никшићу. Дипломирао 1987. године са средњом оцјеном 8,45, а на дипломском: „Претеритална времена у језику Марка Миљанова“, оцјеном 10.

Школске 1987/88. године уписао постдипломске студије на Филолошком факултету у Београду – смјер: Наука о језику. Магистарски рад под насловом „Говори Копиља (Пипери) и Гостиља (Бјелопавлићи)“ одбранио у новембру 1991. године – ментор проф. др Асим Пецо. Докторску тезу „Говор Паштровића“ одбранио 27. марта 2000. године на Филолошком факултету у Београду – ментор проф. др Радоје Симић. По завршетку студија радио четири године, као професор српскохрватског језика, у Машинско-техничкој школи „Иван Ускоковић“ у Подгорици. За асистента приправника за лингвистичку групу предмета, на Одсјеку за српскохрватски језик и књижевност Филозофског факултета у Никшићу, изабран 1. октобра 1991. године, а за асистента за исте предмете 25. децембра 1993. године.

Двије школске године – између 1994. и 1996. – радио у Индији као Visiting Lecturer for Serbian Language on the Department of Slavonic and Finno-Ugrian Studies University of Delhi (India). Нешто раније биран у име СФРЈ као лектор српскохрватског језика у Лиону (Француска), но због санкција које су обухватиле и науку реализација конкурса није била дозвољена.

У звање доцента на Филозофском факултету у Никшићу, на Одсјеку за српски језик и књижевност, изабран 14. јула 2000. године за предмете: Дијалектологија са акцентологијом и Српски језик. У академско звање ванредног професора Универзитета Црне Горе за предмете: Дијалектологија, Акцентологија, Српски језик и Култура изражавања на Филозофском факултету у Никшићу изабран 23. 02. 2006. године.
У академско звање редовног професора Универзитета Црне Горе за предмете: Дијалектологија, Акцентологија и Култура изражавања на Филозофском факултету у Никшићу изабран 27. 09. 2012. године

Активно говори и пише: енглески, италијански и руски језик, а пасивно: хинду, санскрит, латински, македонски и француски језик.

Библиографију можете преузети у ПДФ формату