Радно вријеме: 10.00−17.00, радним данима

Булевар Станка Драгојевића бб

Подгорица, Црна Гора.

Проф. др Наташа Вујисић Живковић

Филозофски факултет Универзитета у Београду

Рођена 17.06.1968. године. Школовала се у Београду, гдје је дипломирала као студент генерације на Групи за педагогију Филозофског факултета (1994), магистрирала (1999) и одбранила докторску дисертацију (2004). Од 1995. до 2006. радила је као асистент на Учитељском факултету у Београду, а од 2006. године радила је у свим наставничким звањима до редовног професора на Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду. Област истраживања: историја и епистемологија педагогије; компаративни, историјски и етички аспекти педагошког образовања наставника. Аутор је више монографија: Педагошко образовање учитеља – развијање васпитног концепта (2005), Наставник-изазови професионализације (коауторски, 2005), Шездесет година часописа “Педагогија” (2006), Војислав Бакић и развој педагошке науке у Србији (2012), На перу и на седлу – надзор над основним школама у Србији у првој половини 19. века (2014). Приредила и објавила прву лонгитудиналну студију о развоју деце у Срба: Белешке о телесном и духовном развитку деце од др Војислава Бакића (2011). Учествововала је и руководила у више домаћих и међународних научних пројеката, публиковала више од 100 чланака у часописима, укључујући и оне највећег међународног ранга, поглавља у књигама и зборницима и полемика и приказа. Учествовала је на многим међународним научним конференцијама. Члан је више домаћих и иностраних удружења за истраживање образовања и редакција референтних часописа, као и сарадник Матице српске у изради Српске енциклопедије.

Селективна биобиблиографија на енглеском језику:

http://www.f.bg.ac.rs/cv/VUNA_411b.pdf

Библиографија на српском језику:

http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=08703&langbib=scr&li=sr