Радно вријеме: 9.00−21.00, радним данима; суботом: 9.00−15.00 h

Римски трг 50/1

Подгорица, Црна Гора.

НОВЕ КЊИГЕ И ПРИЗНАЊА

Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори у сусрет 63. београдском сајму књига штампала је три нова наслова.

У саиздаваштву са Академском књигом из Новога Сада штамане су књиге Историја америчке књижевности, аутора др Радојке Вукчевић, као и књига Утицај зрачења на биолошке системе, у коауторству др Иванке Антовић и  др Невенке Антовић. Обје књиге су имале запажен пријем на сајму књига. (Историја америчке књижевносте добила је и признање: „Најбоље издање из дијаспоре у 2018. години“.)

Значајна лингвистичка студија Интензификаторске партикуле у савременом српском језику, аутора др Ане Јањушевићи Оливери штампана је у саиздаваштву са Филозофским факултетом из Косовске Митровице.

  • Књига Утицај зрачења на биолошке системе, ријечима проф. др Миодрага Крмара, отвара питање „ко се може сматрати довољно квалификованим да у једној оваквој комплексној мултидисциплинарној области напише квалитетан и употребљив материјал? Приликом нарастања књиге Утицај зрачења на биолошке системе, овај је проблем веома успешно решен: на рукопису су заједнички радили аутор физичар [др Невенка Антовић] и аутор биолог [др Иванка Антовић], наоружани вишегодишњим искуством у поменутим областима. Њихов је учинак видљив, на преко 600 страна рукописа физика и биологија вешто су се испреплетале да би створиле компактну целину која будућим читаоцима нуди сјајан преглед великог броја феномена у области језгровито дефинисаној самим насловом: Утицај зрачења на биолошке системе.

 

  • Студију Радојке Вукчевић красе не само богатство садржаја и дубоки аналитички увиди у вероватно најразноврснији корпус који је до сада произведен унутар једне нације, већ и отвореност за нове поетике, недовољно истражене гласове и опречне перспективе. Реч је о драгоценом подухвату од посебног значаја како за стручну публику и студенте англистике којима је овакњига посвећена, тако и за љубитеље америчке и светске књижевности.

*Штампање ове књиге помогло је Министарство културе и информисања Републике Србије

  • Књига др Ане Јањушевић Оливери, како запажа један од водећих српских лингвиста Милош Ковачевић, „је прва не само монографска него и шира студија о проблематици вербалних интензификатора у савременом српском језику. У овој књизи највише је научно новога: од дефинисања самих појмова интензификатора и интезификације, преко издвајања јасних критеријума интезификаторских јединица, до примењене методологије и критеријалног издвајања структурних, семантичких и прагматичких типова интензификатора“.