Радно вријеме: 9.00−21.00, радним данима; суботом: 9.00−15.00 h

Римски трг 50/1

Подгорица, Црна Гора.

НИКОЛА МАРОЈЕВИЋ, СВИЈЕТ У ЛУДАЧКОЈ КОШУЉИ

Објављена је књига прича Свијет у лудачкој кошуљи Николе Маројевића. Књига је штампана као награђени рукопис на прошлогодишњем Конкурсу Матице српске  ‒ Друштва чланова у Црној Гори у категорији прозних рукописа.

Балша Вукчевић у својој рецензији ове необичне, гогољевске збирке прича запажа: Преовладава (или се то само чини?) осјећање потпуне немоћи, када човјека грубо исмијавају у свијету изгубљених илузија. Но, да ли је оно исход ове прозе? Треба ли је читати као апокалиптичну? Нама се чини да је порука недвосмислено хумана, чак бунтовна; ево обичних, малих, испонижаваних људи, али људи који се, иако не виде диспаратност између своје улоге и концепције своје средине, ипак – боре! За неку реалност, цјелину,
егзистенцију вишег реда, за очување човјечијег лика чак и у пакленим мукама. Никола Маројевић овом књигом нуди слојевиту критику једног тешког стања у којем се појединац у сукобу са ужасима цивилизације неминовно налази, тјерајући нас не само на мишљење, него (зауставимо ли се пред хиперторифираним догађајима које нам износи приповједач) и на дјелање. Ваљда је и то књижевност.
 

НИКОЛА МАРОЈЕВИЋ рођен у Никшићу 24. јула 1992. године, гдје завршава основну и средњу школу.
Уписује Правни факултет у Подгорици, али га након двије године напушта и уписује Филозофскифакултет у Никшићу; Студијски програм за философију. Дипломира на теми
Појам егзистенције код Карла Јасперса,
чиме стиче звање професора философије. Програм стручног усавршавања завршава у гимназији „Стојан Церовић” у Никшићу. Сада је на мастер студијама на Филозофском факултету. Своју прву причу под називом
Слијепе навике објављује 2011. године на порталу за књижевност Стрибор страшни; након чега периодично објављује на сличним порталима: Прометеј, АТФ, Агора. Након завршених студија активно пише, објављујући приче у дневним новинама и књижевној периодици.