Радно вријеме: 10.00−17.00, радним данима

Булевар Станка Драгојевића бб

Подгорица, Црна Гора.

ДАР ЉУБАВИ ИЛИ „КЊИЖЕВНИ ПРОСТОРИ“ – НОВА КЊИГА ПРОФ. ДР ЛИДИЈЕ ТОМИЋ

У издању Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори (Одјељење за српски језик и књижевност) објављена је књига Књижевни простори – анализе и тумачења, аутора проф. др Лидије Томић.

Књига Књижевни простори − анализе и тумачења садржи избор радова који су настали поводом великог броја учешћа на научним конгресима, књижевним симпозијумима и конференцијама, као и у сусрету с књигама, умјетничким поступцима и значењима. Текстови су већ објављени у зборницима радова и часописима, што је, само по себи, значајно, али недовољно видљиво и мање доступно широј читалачкој јавности. Многи радови су измијењени највише у техничком смислу ради уједначавања поступака, или допуњени новим разумијевањем неких од питања књижевног текста, а неки од радова су незнатно преобликовани. Радови у књизи поређани су углавном према хронолошком принципу, који подразумијева епоху и вријеме објављивања анализираних и интерпретираних дјела.

Постоји још један разлог због којег је књига угледала свијетло дана. У данима послије смрти супруга Гојка − Мања, са сјећањем на његову несебичну љубав и подршку да неометано пишем и радим, и с успоменама на пуноћу живота с нашом дјецом Босиљком, Иваном, Бојаном и, касније, њиховим породицама, жељела сам да овом књигом искажем дубоку емоцију, посвећеност и захвалност својој породици.

Настојала сам да овом књигом одам поштовање и љубав и својим родитељима, Ристу и Јелени Ашанин, брату Милики, који су за мене и за нас увијек гајили и гаје безрезервну љубав и подршку у свим приликама и животним ситуацијама.

Ту су, такође, чланови шире породице, моје колеге и студенти са Студијског програма за српски језик и јужнословенске књижевности на Филолошком факултету Универзитета Црне Горе, као и моји професори са студија и колеге с Филолошког факултета из Београда, и шире, од Матице српске, Српске књижевне задруге, Удружења књижевника Црне Горе, до колега и студената из Бордоа, гдје сам радила на Факултету словенских језика Универзитета Michel de Montaigne, Bordeaux III.

Захвалност упућујем издавачу Матици српској − Друштву чланова у Црној Гори, њеном предсједнику проф. др Јелици Стојановић, и Михаилу И. Костићу, професору, који је коректуром и преломом књиге одредио њен коначан облик.

Књига је живи организам и показатељ интересовања за литерарне токове, писце, пјеснике, културне феномене и појаве. У вертикали књижевних остварења откривамо мисао и дух аутора, самосталност и биће текста или њихову умјетничку стварност. Временски распон књижевних текстова који су предмет проучавања иде од српске средњовјековне књижевности и њених почетака до савремених аутора, али се освјетљавају и догађаји и прилике у Црној Гори, гдје се српска језичка и књижевна традиција боре за свој континуитет и развој.

Лидија Томић [Уводна ријеч]