Радно вријеме: 10.00−17.00, радним данима

Булевар Станка Драгојевића бб

Подгорица, Црна Гора.

ИЗ ШТАМПЕ ИЗАШЛА КЊИГА АНДРИЈАНЕ ЂОРДАН

Књига Андријане Ђордан Језичка политика и терминологија струке: домен менаџмента у српском и шпанском језику  у издаваштву Матице српске  ̶  Друштва чланова у Црној Гори изашла је из штампе.

Ова монографија настала је као резилтат рада на докторској дисертацији под називом Језичка политика и терминологија у професионалним доменима језичке употребе у стандардном шпанском и српском језику,  коју сам писала под менторством проф. др Јелене Филиповић и одбранила 2016. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Иако су истраживања на којима се базира студија спроведена пре нешто више од шест година, а и кључни део самог текста датира из тог периода, верујем да су изведени закључци и даље релевантни и актуелни, те да студија, осим што сведочи о времену када је настајала, може бити од користи данашњим истраживањима и послужити као смерница за будућа  ̶   у предговору истиче ауторка Андријана Ђордан.

„Уверена сам да ће ова монографија својим иновативним теоријским поступком и методолошки сјајно осмишљеним истраживањем представљати драгоцено штиво, како у академској, тако и професионалној јавности заинтересованој за тему терминолошле језичке политике и менаџмента терминологије”  ̶  проф. др Јелена Филиповић.