Радно вријеме: 10.00−17.00, радним данима

Булевар Станка Драгојевића бб

Подгорица, Црна Гора.

У ПОДГОРИЦИ ПРОМОВИСАНА КЊИГА ЛИДИЈЕ ТОМИЋ

У Плавој сали Српске куће, у Подгорици, представљена је књига др Лидије Томић „Књижевни простори  ̶  анализе и тумачења”. На промоцији одржаној 30. марта 2023. године, у организацији издавача овог дјела, Матице српске  ̶  Друштва чланова у Црној Гори, говорили су поред аутора: др Марко Недић, др Горан Радоњић и др Радоје Фемић. Одломке из књиге читали су студенти СП за српски језик и јужнословенске књижевности: Јелена Шаковић и Теодора Вујачић, док је модератор вечери била мр Бојана Пејовић.

 

 

Ова књига садржи избор радова који су настали поводом великог броја учешћа на научним конгресима, књижевним симпозијумима и конференцијама, као и у сусрету са књигама, умјетничким поступцима и значењима

„Лидија Томић је својим прегледним и јасним тумачењем есејистичке и критичке рецепције, тачније речено стваралачке критичке интерпретације појединих есејистичких и критичких радова српских писаца о значајним делима наше књижевне традиције, истраживачима и тумачима наше књижевне прошлости и савремености открила многе могућности нове критичке методологије и њене функције у данашњем истраживању  и тумачењу књижевности”  ̶  наводи др Недић.

Нова књига огледа и студија Лидије Томић, у издању Матице српске  ̶  Друштва чланова у Црној Гори, посвећена је тумачењу неких од најзначајнијих књижевних остварења српске књижевности од раних времена до савременог доба

Он додаје да се овом књигом потврђује интерпретативна визија професорке Томић да књижевност, настајалу на српском језику, протумачи у њеном природном, развојном и поетичком току и најзначајнијим тематским, жанровским и стилским особинама.

„Метафора пута у прошлој књизи и простора у овој имплицира да проф. Томић сматра да је циљ бављења књижевношћу да пружи једну врсту путоказа ка једном посебном умјетничком свијету, као и да понуди једно мапирање тог свијета. Све са циљем да се читалац оријентише, да открива вриједности, па и да их проблематизује. Сем тога, имајући у виду да се проф. Томић бави дјелима и писцима из српске књижевности, имплицитно се дефинише и простор српске књижевности и српске културе”  ̶  казао је др Радоњић у свом излагању.

Аутор настоји да издвоји једну еволуцију српске књижевности, и у њој законитости

Он истиче да је проф. Томић важна личност за српску културу подсјећајући на њен ангажман у одбрани српског језика и српске културе.

 

„Задатак професора и интелектуалца, дакле, јесте и да се јасно одреди о кључним проблемима свог времена, а поготово онда када настане вријеме у коме је и сам опстанак сопственог народа и сопствене културе угрожен. И проф. Томић је то чинила, часно и непогрешиво, без намјере да ту своју борбу на било који начин употријеби за неку личну корист. Није то баш честа особина, ни у нашем, ни у другим временима”  ̶  закључује др Радоњић.

Књига је живи организам и показатељ интересовања за литерарне токове, писце, пјеснике, културне феномене и појаве. У вертикали књижевних остварења откривамо мисао и дух аутора, самосталност и биће текста или њихову умјетничку стварност

 

„Студија Књижевни простори  ̶  анализе и тумачења, чини част и књижевнокритичкој мисли и дјелу у савременој српској књижевности, представљајући раскошну духовну гозбу, остварену у интерпретацијама домаћих књижевних простора који су условно омеђени временском и културолошком димензијом, али су суштински бесконачни по својој креативној природи и умјетничком надахнућу. У том смислу, већ насловном синтагмом проф. Томић сугерише тежиште књижевнокритичког прегнућа, које се огледа у крајње егзактном, научно скрупулозном анализирању и тумачењу”  ̶  истиче др Фемић.

Прегнантно формулисан аналитички биланс даје тумачењу професорке Томић дух стаменог херменеутичког ослонца и путоказа, који читаоцу обезбјеђује поуздан кључ за тумачење текстова који су по својој суштини далеко од савременог читалачког сензибилитета, какви су текстови средњовековне епохе

Фемић наводи да није нимало случајно што се студија проф. Томић завршава научним текстовима који тематизују статус српског језика, књижевности  и културе у савременој Црној Гори.

 

„Сажимајући вишедеценијски ход по мукама српског језика и његових говорника, аутор закључује да је проблем језика у Црној Гори важнији од многих питања  ̶  он је питање егзистенције, не мање од борбе за голи живот”  ̶  додаје Фемић и закључује да изречени став није само исказ непоколебљивог интелектуалног и академског опредјељења, него и дјелујућа свакидашња стварност проф. Томић, чијој истрајној борби за опстанак Студијског програма за српски језик и јужнословенске књижевности свједочи и он сам.

На крају вечери присутнима се обратила и проф. Томић, аутор ове импозантне публикације: „Надам се да ће читаоци ове књиге пронаћи одговоре на питања која им поставља стваралачки поступак сваког од аутора којим се књига бави и да ће код читалаца пробудити интересовање за неког од писаца и пјесника о којима је ријеч. Надам се да ће и стручној јавности и младим нараштајима студената, ова књига бити од користи у изучавању и тумачењу књижевних текстова”

Она је истакла своју захвалилност Матици српској  ̶  Друштву чланова у Црној Гори, њеном предсједнику, проф. др Јелици Стојановић, рецензентима, др Марку Недићу и др Горану Радоњићу, Михаилу Костићу, лектору ове књиге као и колегама и  студентима Студијског програма за српски језик и јужнословенске књижевности.

Снимак са промоције можете пронаћи на линку:

Видео, текст и фотографије сачинио и монтирао Александар Вуковић.