Радно вријеме: 10.00−17.00, радним данима

Булевар Станка Драгојевића бб

Подгорица, Црна Гора.

Проф. др Владимир Божовић

ПРЕДСЈЕДНИК ИО

ПМФ – Подгорица

Владимир Божовић је рођен 12. априла 1974. године у Никшићу. Основну школу је завршио у Подгорици, а гимназију “Стојан Церовић” у Никшићу. Основне студије из области математике и рачунарсства завршио је на Природно-математичком факултету у Подгорици. Послиједипломске студије из области Алгебре је завршио на Математичком факултету у Београду, гдје је и одбранио магистарску тезу.

Докторске студије из области математике и криптографије је завршио на Флорида Атлантик универзитету (FAU), САД, одбраном дисертације “Алгебарски и комбинаторички аспекти факторизације група”. Током докторских студија радио је као асистент у настави, а потом као истраживач у Центру за криптологију и информациону сигурност (Center for Cryptology and Information Security – CCIS), Бока Ратон, САД, гдје је учествовао у више истраживачких пројеката из области биометрике и криптографије. Након одбране дисертације, до јуна 2009. године је радио и као предавач на Флорида Атлантик универзитету.

У јуну 2020. изабран је у звање редовног професора на Универзитету Црне Горе.

Учествовао је у више међународних истраживачких пројеката и остварио већи број студијских посјета одређеним универзитетским центрима. Објавио је више научних радова из области алгебре, криптографије, теорије графова, биоинформатике… Предсједник је организационог одбора конференције Montenegrin Symposium on Graphs, Informatics and AlgebraMESIGMA, као и Сусрета математичара Србије и Црне Горе.

Добитник је награде за најбољег ученика никшићке гимназије 1993. године. Оснивач је и први предсједник НВО Академска алтернатива.