Радно вријеме: 10.00−17.00, радним данима

Булевар Станка Драгојевића бб

Подгорица, Црна Гора.

Доц. др Ана Јањушевић

Филозофски факултет у Косовској Митровици

Ана Јањушевић Оливери рођена је 6. јуна 1977. године у Никшићу. Основне студије завршила је на Филозофском факултету у Никшићу, а постдипломске на Филолошком факултету у Београду (магистарски рад: „Форме са императивним значењем у српском језику“); докторске студије – Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу (2006–2012); докторска теза „Начини интензификације синтаксичких јединица у савременом српском језику“.

Важнији радови:

  • „Инклузивни императив у српском језику“, Српски језик, бр. XIV/1–2, 361–374.
  • „Црногорске иновације српског/српскохрватског правописа“, Октоих: Часопис одјељења за српски језик и књижевност Матице српске – Друштво чланова у Црној Гори, I/1–2, Никшић, 109–120.
  • „Структурно-семантичке карактеристике конструкција са ријечцом немој у језику М. Лалића и М. Булатовића”, Српски језик и друштвена кретања, Крагујевац, 2007, 177−192.
  •  „Дијалекатско и нормативно у језику писаца из Црне Горе“, Зборник радова са научног скупа “Језичка ситуација у Црној Гори − норма и стандардизација”, Подгорица, 2008, 161−183.
  •  „Употреба е-рефлекса и колебања у вези са њим у језику писаца из Црне Горе“, Српски језик у (кон)текстуЗборник радова са научног скупа „Српски језик, књижевност, уметност“, Крагујевац, 2008, 385−398.
  •  „O пресупозицијском карактеру интензификатора и“, Српски језик у употреби,Зборник радова са научног скупа „Српски језик, књижевност, уметност“, Крагујевац, 2009, 253–268.
  •  „Императивне партикуле као интензификатори и кондензатори императивности“, Седми лингвистички скуп „Бошковићеви дани“, ЦАНУ, књ. 90, о. у. књ. 31, Подгорица, 2008, 415–434.
  • „Партикуле везничког поријекла у Његошевом језику“, Осми лингвистички скуп „Бошковићеви дани“, ЦАНУ, Подгорица, 2012, 261–281.