Радно вријеме: 10.00−17.00, радним данима

Булевар Станка Драгојевића бб

Подгорица, Црна Гора.

Проф. др Милош Ковачевић

Филолошки факултет у Београду

Милош Ковачевић рођен је 1953. у Пресједовцу, код Улога, у Херцеговини. Редовни је професор за Савремени српски језик, Стилистику и Општу лингвистику. Предавао је и/или и сада предаје на више филолошких факултета: у Сарајеву, Никшићу, Нишу, Бањалуци, Петрињи, Косовској Митровици, Српском Сарајеву, Београду,Крагујевцу и (као лектор и гостујући професор) на Филолошком факултету Рурског универзитета у СР Њемачкој.

Био је члан реакције часописа „Ријеч“ (из Никшића) а сада је у редакцији „Српски језик“ (Београд) и „Нова зора“ (Билећа и Гацко), а уредник је „Радова Филозофског факултета“ (Источно Сарајево) и Зборника српског језика, књижевности и умјетности (Бањалука). Члан је Међународне академије хуманистичких и природних наука кнеза Шћербатова.

Основне научне преокупације су му: синтакса, првенствено синтаксичка семантика, стилистика и историја српског књижевног језика. Са рефератима који обрађују раѕличите теме из наведених научних области учестовао на више од 70 међународних и југословенских научних конгреса, скупова и коференција. До сада је уз преко 350 научних и стручних радова и 16 уџбеника српског језика за основну и средњу школу, објавио сљедећих 19 књига: Uzročnosemantičkopolje, Sarajevo 1988Gramatikaistilistikastilskihfigura, I izdanje, Sarajevo 1991; II допуњено издање, Подгорица 1995, III допуњено и измијењено издање, Крагујевац 2000; Krozsintagmeirečenice, Sarajevo 1992; Суштаствено и мимогредно у лингвистици, Подгорица 1996; У одбрану језика српскога (– и даље), I издање, Београд 1997; II допуњено издање, Београд 1999; Синтакса сложене реченице у српском језику, Београд – Србиње 1998; Стилске фигуре и књижевни текст, Београд 1998; Предавања проф. др Милша Ковачевића одржана у Лондону 2000. и 2001. г. поводом славе Фонда (Лаза Костић) на дан Света три Јерарха / Lectures by Professor Miloš Kovačević PhDdelivered in London in the years 2000 and 2001 on the occasion mofthe Feast of the Three Great HierarchsLondon – Birminghem2001Синтаксичка негација у српскоме језику, Ниш 2002; Српски језик и српски језици, Београд 2003; Граматичке и стилистичке теме, Бања Лука 2003; Српски писци о српском језику, Београд 2003; Огледи о синтаксичкој негацији, Српско Сарајево 2004, Против неистина о српскоме језику, Источно Сарајево 2005; Списи о стилу и језику, Бања Лука 2006; Србистичке теме, Крагујевац 2007; Огледи из српске синтаксе, Београд 2009; Српски језик у вртлогу политике [са Михаилом Шћепановићем], Никшић 2011, Лингвостилистика књижевног текста, Београд 2012.