Радно вријеме: 9.00−21.00, радним данима; суботом: 9.00−15.00 h

Римски трг 50/1

Подгорица, Црна Гора.

КРОЗ СИНТАКСУ СРПСКОГА ЈЕЗИКА

У издању Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори (Одјељење за српски језик и књижевност) објављена је књига ,,Кроз синтаксу српскога језика”, аутора Милоша Ковачевића.

*

Књига Кроз синтаксу српскога језика посвећена је формама и значењима синтаксичких конструкција: сложених синтаксема, синтагми и реченица српскога језика. Књигу чини 16 радова, од којих су сви, сем једнога, написани, како се то и из „Библиографске забиљешке” види, у последње три године: од 2017. до 2020. Сви радови разврстани су − према типу синтаксичке проблематике којом се баве − у три поглавља.


1) Поглавље „О синтаксемама и синтагмама” је радовима најбогатије, и чини га девет радова; 2) поглавље „О реченицама и исказима” чини пет радова, и 3) поглавље „О реду ријечи” чине два рада. Радови у књизи тако репрезентују обје граматичке категорије које чине синтаксу као дио граматике: и категорију конструкција ријечи, и категорију реда ријечи.

Тако на основу нових научних резултата ова књига треба да представља немали допринос србистичкој синтакси. Али то треба да потврде њени читаоци: како наставници и професори, тако и студенти и докторанди, али и сви који се баве синтаксичким питањима српскога језика. Тек након њиховог суда − биће јасно колико су резултати у овој књизи научно утемељени, али и који су то још критеријуми којима се ти резултати могу потврдити, оспорити или пак дјелимично модификовати.

Аутор